Histologický atlas

Přejít na obsah

Hlavní nabídka


ÚVOD

Histologický atlas řezů orgány laboratorní myši vznikl v rámci mé diplomové práce. Jeho cílem je sloužit pedagogům jako výuková pomůcka ale i žákům jako nástroj k samostudiu.Součástí tohoto atlasu jsou jednak popsané mikroskopické fotografie trvalých histologických řezů vybranými orgány myši domácí (Mus musculus) a jednak teoretický výklad vztahující se k těmto fotografiím. Účelem teoretického výkladu není nahradit používané středoškolské učebnice, ale rozšířit je o histologickou tématiku, které v těchto učebnicích často není věnována dostatečná pozornost a především v nich chybí fotografická dokumentace. Orgánové soustavy proto v atlasu nejsou rozebrány jako celek, ale jsou charakterizovány pouze vybrané orgány a struktury v něm obsažené.

Mikroskopické fotografie byly pořízeny světelným mikroskopem s integrovanou digitální kamerou při zvětšení 100x, 200x nebo 400x. Jednotlivé struktury vybraných tkání byly zvýrazněny za použití dvou různých barvících technik, a to hematoxylinu-eosinu (HE) a Massonova trichromu (MT). Podkladem pro teoretickou část se staly citované histologické atlasy a učebnice určené pro studenty medicíny a studenty příbuzných oborů.

Jednalo se především o učebnice histologie od autorů Junquiera et al. (1999) a Lüllmann-Rauch (2012). K popisu fotografií byly mimo jiné také použity internetové histologické atlasy od autorů Conti (2004) a Čech (2003-2006).


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky